Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż 2.000 udziałów w kapitale zakładowym Lapado Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000787713) wchodzących w skład masy upadłości Moleo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Cena wywoławcza: 57.965,70 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 12 października 2021 r., godz. 10.15, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

57.965,70 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic