Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie należności wchodzących w skład majątku DWS Wybrzeże Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), wobec:
a) Oskara Burchard – należność główna w kwocie 7.154,23 zł stwierdzona nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 kwietnia 2017 r., sygn. akt V GNc 3696/16, klauzula wykonalności z dnia 15 stycznia 2018 r., Postanowieniem z dnia 29 marca 2018 r. postępowanie umorzono wobec bezskuteczności egzekucji;
b) Mariusza Kazienko – należność główna w kwocie 2.950,78 zł stwierdzona nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt V GNc 3609/16, klauzula wykonalności z dnia 8 sierpnia 2017 r., Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2021 r. postępowanie umorzono wobec bezskuteczności egzekucji;
c) Mariusza Kazienko – należność główna w kwocie 5.425,61 zł stwierdzona nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt V GNc 3508/16, klauzula wykonalności z dnia 8 sierpnia 2017 r., Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2021 r. postępowanie umorzono wobec bezskuteczności egzekucji

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 1.250,00 (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze likwidatora: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: m.stec@syndycy.com.pl. Dokumentacja źródłowa dostępna jest do wglądu w biurze likwidatora przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 października 2021 r., godz. 9:00, w biurze likwidatora w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.250,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic