Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest (i) prawo własności nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 241/7 o powierzchni 0,0204 ha wraz z wybudowanym budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00102282/7 oraz (ii) udział wynoszącego 6/156 części we współwłasności działki ewidencyjnej nr 241/3 stanowiącej drogę dojazdową o obszarze 1.109 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00092550/3.

Cena wywoławcza: 459.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 4 stycznia 2019 roku, w biurze syndyka - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres biura syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2019 r., w biurze syndyka (ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa) o godz. 9.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

459.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
NIeruchomość przy ul. Leśnej w MarkachNIeruchomość przy ul. Leśnej w MarkachNIeruchomość przy ul. Leśnej w MarkachNIeruchomość przy ul. Leśnej w MarkachNIeruchomość przy ul. Leśnej w MarkachNIeruchomość przy ul. Leśnej w MarkachNIeruchomość przy ul. Leśnej w MarkachNIeruchomość przy ul. Leśnej w MarkachNIeruchomość przy ul. Leśnej w MarkachNIeruchomość przy ul. Leśnej w MarkachNIeruchomość przy ul. Leśnej w Markach