Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części w prawie własności lokalu mieszkalnego o numerze 2, położonego przy ul. Tomcia Palucha 10 w Warszawie, o powierzchni użytkowej 40,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00453328/7, wraz z udziałem w pomieszczeniu przynależnym – piwnicy o powierzchni 2,71 m² oraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania ułamkowej części gruntu i współwłasności części wspólnych budynku (zwanych dalej łącznie także „Udziałem”), wchodzącego w skład masy upadłości Beaty Dławichowskiej w upadłości zamieszkałej w Warszawie.

Cena wywoławcza: 30.600,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2018 r. w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2018 r., godz. 11:30, w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez komisję konkursową powołaną przez syndyka, w obecności oferentów.

UWAGA: wyposażenie lokalu nie podlega sprzedaży.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

30.600,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Udział w nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha 10/2 w W-wieUdział w nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha 10/2 w W-wieUdział w nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha 10/2 w W-wie