Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest (i) ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej znajdującej się w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Świętokrzyskiej 19, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 12 o powierzchni 0,9575 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00140194/6 oraz (ii) ½ części w prawie własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 8 o powierzchni 9.896 m2 oraz budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, parterowego bez poddasza, niepodpiwniczonego, o powierzchni użytkowej 160,72 m2 [wraz z wyposażeniem budynku w postaci: czterech krzeseł czarnych ze skaju, zabudowy kuchni wraz z AGD (bez piekarnika), rozkładanej biało-czarnej kanapy ze skaju, stolika i dwóch krzeseł z rattanu, szafki do przedpokoju, szafy białej, zabudowy garderoby, biurka, rozkładanej zielonej kanapy z materiału, dwóch regałów metalowych i wieszaka] i budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 131,5 m2 (stajnia na dwa konie), znajdującej się w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Świętokrzyskiej 19, województwo kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00018171/5

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 236.660,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

Oferty należy składać do dnia 26 marca 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 28 marca 2019 roku o godzinie 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 120.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

236.660,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomości w Bydgoszczy Grzegorza WosińskiegoNieruchomości w Bydgoszczy Grzegorza WosińskiegoNieruchomości w Bydgoszczy Grzegorza WosińskiegoNieruchomości w Bydgoszczy Grzegorza Wosińskiego