Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest nabycie wchodzących w skład masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach:
a. zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Legionowej 44A w Markach, obręb 01-03, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00026818/7;
b. niezabudowanej nieruchomości (wewnętrzna droga dojazdowa) położonej przy ul. Legionowej 42/44 w Markach, obręb 01-03, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00100289/2;
c. niezabudowanej nieruchomości (wewnętrzna droga dojazdowa) położonej przy ul. Długiej 23 w Markach, obręb 01-03, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00074546/0.

Szczegółowo opisane powyżej nieruchomości są zwane w dalszej części regulaminu przetargu także łącznie „Nieruchomością”.

W budynku posadowionym na nieruchomości opisanej w pkt a powyżej zamieszkuje - bez zezwolenia Sędziego-Komisarza - Upadły, jak również jest on w nim zameldowany wraz z rodziną.

Cena wywoławcza: 1.369.810,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziesięć złotych).

Zainteresowani winni składać oferty, pod rygorem odrzucenia, w terminie do dnia 27 marca 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14, o godz. 10:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.369.810,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość przy ul. Legionowej w MarkachNieruchomość przy ul. Legionowej w Markach