Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest nabycie wchodzącej w skład masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Małopole, obręb 0017 Małopole, w województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00116381/2, zwanej w dalszej części regulaminu przetargu także „Nieruchomością”.

Cena wywoławcza: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

Zainteresowani winni składać oferty, pod rygorem odrzucenia, w terminie do dnia 27 marca 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14, o godz. 11:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic