Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14H położonym w Poznaniu przy ul. Milczańskiej, o łącznej powierzchni 60,70 m2 dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00255643/2 wraz z udziałem w wysokości 607/29755 (KW nr PO2P/00163546/0), w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 31 oraz (ii) ruchomości, stanowiących wyposażenie lokalu szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Ireneusza Korneckiego w operacie szacunkowym z dnia 13 maja 2019 r.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 438.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 14 października 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 października 2019 roku o godzinie 11.30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

438.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Lokal mieszkalny nr 3 przy ul Milczańskiej 14 H w PoznaniuLokal mieszkalny nr 3 przy ul Milczańskiej 14 H w PoznaniuLokal mieszkalny nr 3 przy ul Milczańskiej 14 H w PoznaniuLokal mieszkalny nr 3 przy ul Milczańskiej 14 H w PoznaniuLokal mieszkalny nr 3 przy ul Milczańskiej 14 H w PoznaniuLokal mieszkalny nr 3 przy ul Milczańskiej 14 H w Poznaniu