Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest nabycie udziału w wysokości 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o numerze 50, położonego przy ul. Bogusławskiego 4 w Warszawie, o powierzchni użytkowej 62,95 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00517292/4, wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania ułamkowej części gruntu i współwłasności części wspólnych budynku (zwanych dalej łącznie także „Udziałem”), wchodzącego w skład masy upadłości Wiesława Pietrzaka w upadłości zamieszkałego w Warszawie.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 113.000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych).

Oferty należy składać do Sędziego-Komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (dalej także „Sąd”).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 września 2019 r. o godzinie 09:30, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00 - 454 Warszawa, w sali nr 119.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

113.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Udział w lokalu miesz. nr 50 przy ul.Bogusławskiego 4 w WwieUdział w lokalu miesz. nr 50 przy ul.Bogusławskiego 4 w WwieUdział w lokalu miesz. nr 50 przy ul.Bogusławskiego 4 w WwieUdział w lokalu miesz. nr 50 przy ul.Bogusławskiego 4 w WwieUdział w lokalu miesz. nr 50 przy ul.Bogusławskiego 4 w WwieUdział w lokalu miesz. nr 50 przy ul.Bogusławskiego 4 w WwieUdział w lokalu miesz. nr 50 przy ul.Bogusławskiego 4 w Wwie