Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 5/31, 5/33 i 5/35 o łącznej pow. 22,3039 ha, położonej w miejscowości Kamionka gm. Biskupiec, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1B/00027696/0, wchodzącej w skład masy sanacyjnej Unipolcom S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r., w biurze zarządcy mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2019 r., w biurze zarządcy mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 o godz. 11:30.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.500.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Unipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości Kamionka