Drukuj

Opis

Zarządca masy sanacyjnej sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 5/31, 5/33 i 5/35 o łącznej pow. 22,3039 ha, położonej w miejscowości Kamionka gm. Biskupiec, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1B/00027696/0, wchodzącej w skład masy sanacyjnej Unipolcom S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Cena wynosi 1.981.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Cena wywoławcza:

1.981.000,00 zł

Regulamin

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Unipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości KamionkaUnipolcom S.A. - nieruchomość w miejscowości Kamionka