Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż łącznie:
a. (i) prawa własności lokalu niemieszkalnego nr LU4B położonego przy ul. Kopernika 5 w Warszawie, o powierzchni 44,88 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00435731/6 wraz z (ii) prawem do wyłącznego korzystania z ogródka stanowiącego część działki nr 38 o powierzchni 80m2, które w ramach dokonanego podziału quoad usum przeznaczona zostaje do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali użytkowych nr LU4, LU4A, LU4B usytuowanych na parterze budynku z zobowiązaniem do utrzymania go w należytym stanie, (iii) uprawnieniem każdoczesnego właściciela lokalu użytkowego nr LU4B do korzystania na zasadzie wyłączności z miejsca postojowego nr 7 usytuowanego na kondygnacji -1 budynku, zgodnie z treścią aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu, (iv) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 4488/763825 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (KW nr WA4M/00234721/4), na którym posadowiony jest budynek, (v) prawem do wyłącznego korzystania z powierzchni wspólnych dla lokali biurowych składających się na 1 piętrze z holu windowego z korytarzem, szybu windowego, rozdzielni elektrycznej, pralni, pomieszczenia technicznego, toalety dla niepełnosprawnych, toalety damskiej i męskiej, przejścia technicznego, wentylatorni biur i lokali usługowych oraz na parterze z holu biurowego, klatek schodowych i szybu windowego, o powierzchni 353,73 m2, które będą mieli właściciele lokali biurowych położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku (tj. lokali o przeznaczeniu biurowym), przy czym właściciele lokali biurowych są zobowiązani udostępniać powierzchnie wspólne dla lokali biurowych służbom technicznym w celu dostępu do urządzeń infrastruktury tam się znajdujących, w tym ich remontów i konserwacji - zgodnie z paragrafem 6 ust.1 lit a) aktu stanowiącego podstawę wpisu oraz (vi) udziałem 4488/763825 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali,
b. (i) prawa własności lokalu niemieszkalnego nr LU5 położonego przy ul. Kopernika 5 w Warszawie, o powierzchni 428,12 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00435546/2 wraz z (ii) każdoczesnego właściciela lokalu użytkowego nr LU5 do korzystania na zasadzie wyłączności z miejsc postojowych nr 2, 3, 12, 30 usytuowanych na kondygnacji -1 budynku, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 4782/2013, (iii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 42812/763825 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (KW nr WA4M/00234721/4), na którym posadowiony jest budynek, (iv) prawem do wyłącznego korzystania z powierzchni wspólnych dla lokali biurowych składających się na 1 piętrze z holu windowego z korytarzem, szybu windowego, rozdzielni elektrycznej, pralni, pomieszczenia technicznego, toalety dla niepełnosprawnych, toalety damskiej i męskiej, przejścia technicznego, wentylatorni biur i lokali usługowych oraz na parterze z holu biurowego, klatek schodowych i szybu windowego, o powierzchni 353,73 m2, które będą mieli właściciele lokali biurowych położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku (tj. lokali o przeznaczeniu biurowym), przy czym właściciele lokali biurowych są zobowiązani udostępniać powierzchnie wspólne dla lokali biurowych służbom technicznym w celu dostępu do urządzeń infrastruktury tam się znajdujących, w tym ich remontów i konserwacji - zgodnie z paragrafem 6 ust.1 lit a) aktu stanowiącego podstawę wpisu oraz (v) udziałem 42812/763825 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 5.210.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 29 września 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 02 października 2020 roku o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

5.210.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wołomin-lokale 4B i 5 Kopernika 5 w W-wieSKOK Wołomin-lokale 4B i 5 Kopernika 5 w W-wieSKOK Wołomin-lokale 4B i 5 Kopernika 5 w W-wieSKOK Wołomin-lokale 4B i 5 Kopernika 5 w W-wieSKOK Wołomin-lokale 4B i 5 Kopernika 5 w W-wie