Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Legionów 54, składającej się z działki ew. nr 245 o powierzchni 0,0497 ha w obrębie oznaczonym numerem 0028, zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy 153 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00000179/7.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 512.000,00 zł (słownie: pięćset dwanaście tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r. o godzinie 12:45 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

512.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wołomin - nieruchomość przy ul. Legionów 54 w WołominieSKOK Wołomin - nieruchomość przy ul. Legionów 54 w WołominieSKOK Wołomin - nieruchomość przy ul. Legionów 54 w WołominieSKOK Wołomin - nieruchomość przy ul. Legionów 54 w Wołominie