Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż łącznie:
a. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Ługi (gm. Stryków, pow. zgierski, woj. łódzkie), składającej się z działek ew. nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/14 o łącznej powierzchni 1,5227 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00074655/3;
b. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Ługi (gm. Stryków, pow. zgierski, woj. łódzkie), składającej się z działek ew. nr 257/15, 257/16, 257/17, 257/18, 257/19, 257/20, 257/21, 257/22, 257/23, 257/24, 257/25 o łącznej powierzchni 1,6515 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00074913/0.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 252.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Oferty należy składać do dnia 29 września 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 02 października 2020 roku o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

252.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wołomin-nieruchomość w obrębie ŁugiSKOK Wołomin-nieruchomość w obrębie ŁugiSKOK Wołomin-nieruchomość w obrębie ŁugiSKOK Wołomin-nieruchomość w obrębie Ługi