Drukuj

Opis

UWAGA! NOWY TERMIN

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Ługi (gm. Stryków, pow. zgierski, woj. łódzkie), składającej się z działek ew. nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/14 o łącznej powierzchni 1,5227 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00074655/3.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 241.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 13 maja 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 maja 2020 roku o godzinie 13.00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 120.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

241.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wołomin-nieruchomość w obrębie Ługi NOWY TERMINSKOK Wołomin-nieruchomość w obrębie Ługi NOWY TERMIN