Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż łącznie:
a. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Wołominie przy ul. Plac 3-go Maja 5, składającej się z działki ew. nr 33 o powierzchni 0,0428 ha w obrębie oznaczonym numerem 30, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00079514/2;
b. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Wołominie przy ul. Plac 3-go Maja 5A, składającej się z działki ew. nr 34 o powierzchni 0,0411 ha w obrębie oznaczonym numerem 0030-30, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00111888/1.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 29 września 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 02 października 2020 roku o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

700.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wołomin-nieruchomość przy Pl. 3 Maja 5 i 5A w WołominieSKOK Wołomin-nieruchomość przy Pl. 3 Maja 5 i 5A w WołominieSKOK Wołomin-nieruchomość przy Pl. 3 Maja 5 i 5A w Wołominie