Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Wołominie przy ul. Plac 3-go Maja 5, składającej się z działki ew. nr 33 o powierzchni 0,0428 ha w obrębie oznaczonym numerem 30, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00079514/2.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 930.500,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych).

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r. o godzinie 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

930.500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wołomin - nieruchomość przy Pl. 3 Maja 5 w WołominieSKOK Wołomin - nieruchomość przy Pl. 3 Maja 5 w WołominieSKOK Wołomin - nieruchomość przy Pl. 3 Maja 5 w Wołominie