Drukuj

Opis

UWAGA! NOWY TERMIN

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 29A, składającej się z działki ew. nr 113 o powierzchni 0,0462 ha w obrębie oznaczonym numerem 0028, zabudowanej budynkiem biurowym w budowie, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00018613/1.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3.360.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 13 maja 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 maja 2020 roku o godzinie 13.00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 120.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

3.360.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wołomin-nieruchomość Wileńska 29A, Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-nieruchomość Wileńska 29A, Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-nieruchomość Wileńska 29A, Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-nieruchomość Wileńska 29A, Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-nieruchomość Wileńska 29A, Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-nieruchomość Wileńska 29A, Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-nieruchomość Wileńska 29A, Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-nieruchomość Wileńska 29A, Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-nieruchomość Wileńska 29A, Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-nieruchomość Wileńska 29A, Wołomin NOWY TERMIN