Drukuj

Opis

UWAGA! NOWY TERMIN

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 35,30 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00134459/2 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 66/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 66/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 13 maja 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 maja 2020 roku o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 120.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

110.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wołomin-lokal mieszk.3 Legionów 27,Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-lokal mieszk.3 Legionów 27,Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-lokal mieszk.3 Legionów 27,Wołomin NOWY TERMINSKOK Wołomin-lokal mieszk.3 Legionów 27,Wołomin NOWY TERMIN