Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Mazowieckiej 25i lok. 2, 05-850 Macierzysz, o powierzchni użytkowej 134,81 m2, składającego się z 3 pokoi, 2 łazienek, pokoju z kuchnią i przedpokoju z kuchnią wraz z przynależną piwnicą, 3 balkonami dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00093932/7 wraz z udziałem 13481/495420 w prawie własności gruntu (KW nr WA1P/00081736/6), na którym posadowiony jest budynek oraz w takich samych częściach prawie współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców, szczegółowo opisanego w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Burkackiego operacie szacunkowym z dnia 9 grudnia 2019 r.

UWAGA: w lokalu mieszkalnym stanowiącym przedmiot przetargu zameldowany jest i zamieszkuje Upadły Adrian Maksym Jeznach wraz z żoną Moniką Jeznach, córką Lilianą Jeznach oraz synem Maksymilianem Jeznach. Postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 r. Sędzia-Komisarz określił, iż Upadły Adrian Maksym Jeznach wraz z żoną Moniką Jeznach, córką Lilianą Jeznach oraz synem Maksymilianem Jeznach mogą korzystać z wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości do momentu 45 dni od dnia wydania przez Sędziego-Komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferenta przez syndyka w ramach przetargu sądowego na nabycie nieruchomości.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 446.710,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych).

Oferty należy składać do dnia 2 marca 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 4 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 119.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

446.710,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Lokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, MacierzyszLokal mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 25i/2, Macierzysz