Drukuj

Opis

Syndyk DOL-DOM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursów ofert zorganizowanych 12 maja 2020 r. w kancelarii notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa miejsce postojowe nr 59, położone w budynku przy ul. Powstańców 45 w Ząbkach, objęte księgą wieczystą WA1W/00119220/7 (hala na poziomie -2) za cenę 13.486,95 zł brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do 11 maja 2020 r. godz. 16:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres tej kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie zaś nadania oferty).

Otwarcie ofert nastąpi 12 maja 2020 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa: o godz. 10:00.
Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności notariusza i oferentów.

W celu uzyskania informacji o oferowanych miejscach postojowych oraz zawarcia umowy sprzedaży, syndyk zaprasza do kontaktu - w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa oraz pod numerem tel. + 48 22 639 45 55.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

13.486,95 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic