Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż (i) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka ewidencyjna nr 78/2, obręb 0005-5, BA - tereny przemysłowe) położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Mostowej 5B, powiat grodziski o powierzchni 1,0330 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/00069908/4 oraz (ii) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka ewidencyjna nr 78/4, obręb 0005-5, BA – tereny przemysłowe) położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Mostowej 5, powiat grodziski o powierzchni 0,4479 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/00069909/1.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1.720.290,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r., w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2020 r., w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.720.290,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5BNieruchomości w Grodzisku Maz.przy ul. Mostowej 5 i 5B