Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Sójki 37, składającej się z działki ew. nr 8 o powierzchni 1429 m2 w obrębie oznaczonym numerem 1-10-77, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00211477/7.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Bartłomiejczuka z dnia 11 lipca 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 113/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) netto powiększonej o podatek od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży.

Oferty należy składać do dnia 8 grudnia 2020 roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2020 roku o godzinie 9.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

3.000.000,00 zł netto + VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Konkurs ofert - Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37