Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Sójki 37, składającej się z działki ew. nr 8 o powierzchni 1429 m2 w obrębie oznaczonym numerem 1-10-77, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00211477/7.
Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 990/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 5.060.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto powiększona o podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej stawce.
Oferty należy składać do dnia 18 maja 2020 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 maja 2020 roku o godzinie 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 119.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

5.060.000,00 netto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37Nieruchomość w Warszawie, ul. Sójki 37