Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Zaleszany w obrębie ewidencyjnym Kępie Zaleszańskiej – działka nr 936/1, o powierzchni 0,48 ha dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1S/00025006/3.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych).

Oferty należy składać do dnia 3 czerwca 2020 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2020 roku o godzinie 11.30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

204.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - Nieruchomość w Kępie ZaleszańskiejKonkurs ofert - Nieruchomość w Kępie ZaleszańskiejKonkurs ofert - Nieruchomość w Kępie ZaleszańskiejKonkurs ofert - Nieruchomość w Kępie ZaleszańskiejKonkurs ofert - Nieruchomość w Kępie Zaleszańskiej