Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pęcicach przy ul. Granicznej 4 składającej się z działki ew. o numerze 678/1 o powierzchni 4.137 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1P/00117452/3.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 4.926.000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2020 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

4.926.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - Nieruchomość w PęcicachKonkurs ofert - Nieruchomość w PęcicachKonkurs ofert - Nieruchomość w PęcicachKonkurs ofert - Nieruchomość w PęcicachKonkurs ofert - Nieruchomość w PęcicachKonkurs ofert - Nieruchomość w Pęcicach