Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pęcicach przy ul. Granicznej 4 składającej się z działki ew. o numerze 678/1 o powierzchni 4.137 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1P/00117452/3.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) powiększona o ew. podatek od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 lutego 2021 r., godz. 16.00 w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w pod numerem telefonu nr 22 639 45 55 oraz pod adresem e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Cena wywoławcza:

3.000.000,00 zł netto + ew. podatek VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - nieruchomość w PęcicachKonkurs ofert - nieruchomość w PęcicachKonkurs ofert - nieruchomość w PęcicachKonkurs ofert - nieruchomość w PęcicachKonkurs ofert - nieruchomość w PęcicachKonkurs ofert - nieruchomość w Pęcicach