Drukuj

Opis

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pęcicach przy ul. Granicznej 4 składającej się z działki ew. o numerze 678/1 o powierzchni 4.137 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1P/00117452/3.

Cena wynosi 3.941.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) brutto.

Szczegółowe informacje w pod numerem telefonu nr 22 639 45 55 oraz pod adresem e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Cena wywoławcza:

3.941.000,00 zł

Regulamin

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość w PęcicachNieruchomość w PęcicachNieruchomość w PęcicachNieruchomość w PęcicachNieruchomość w PęcicachNieruchomość w Pęcicach