Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert są (i) prawo własności lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym nr 29 położonego w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00357980/4 wraz z udziałem w wysokości 1/100 (KW WA1M/00328271/9), w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz z przynależnym miejscem parkingowym nr 56 oraz (ii) ruchomości, stanowiące wyposażenie ww. lokalu.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 486.465,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).

Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2020 roku, godz. 16.00 na adres Kancelarii Notarialnej Artur Kozak – notariusz, Agnieszka Lisowska – notariusz spółka cywilna, Al. Jana Pawła II 61 lok. 4, 01-031 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak – notariusz, Agnieszka Lisowska – notariusz spółka cywilna, Al. Jana Pawła II 61 lok. 4, 01-031 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

486.465,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Lokal mieszkalny nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 29 w W-wieLokal mieszkalny nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 29 w W-wieLokal mieszkalny nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 29 w W-wieLokal mieszkalny nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 29 w W-wieLokal mieszkalny nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 29 w W-wieLokal mieszkalny nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 29 w W-wieLokal mieszkalny nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 29 w W-wieLokal mieszkalny nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 29 w W-wieLokal mieszkalny nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 29 w W-wieLokal mieszkalny nr 12 przy ul. Dzieci Warszawy 29 w W-wie