Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Puławach, powiat puławski, ul. Szwedzka, obręb 0003 Wólka Profecka, woj. lubelskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 552/2 o powierzchni 20.000 m², dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1P/00088058/6.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto plus ewentualny podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży.

Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

150.000,00 zł netto + ew. podatek VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
BS Nadarzyn - nieruchomość położona w Puławach