Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest (i) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 149/2, 149/3, 149/4 i 149/5 o łącznej powierzchni 7.509 m², dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1G/00022478/9; (ii) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 150/1, 150/2, 150/3 i 150/4 o łącznej powierzchni 8.254 m², dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1G/00022479/6; (iii) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8 i 151/9 o łącznej powierzchni 16.475 m², dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1G/00029852/4.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 2.042.400,00 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych).

Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2020 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020 roku o godzinie 9.20 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.042.400,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
BS Nadarzyn - nieruchomość położona w KsiążenicachBS Nadarzyn - nieruchomość położona w KsiążenicachBS Nadarzyn - nieruchomość położona w KsiążenicachBS Nadarzyn - nieruchomość położona w KsiążenicachBS Nadarzyn - nieruchomość położona w KsiążenicachBS Nadarzyn - nieruchomość położona w KsiążenicachBS Nadarzyn - nieruchomość położona w KsiążenicachBS Nadarzyn - nieruchomość położona w KsiążenicachBS Nadarzyn - nieruchomość położona w Książenicach