Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest (i) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 141/9 o powierzchni 27.819 m², dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1G/00081086/5, (ii) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, ul. Mazowiecka i Al. Sadowa, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 141/10, 141/11, 141/12, 141/13, 141/14, 141/15, 141/16, 141/18, 141/19, 141/20, 141/21 i 141/22 o łącznej powierzchni 13.213 m², dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1G/00006449/9; (iii) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, ul. Mazowiecka i Al. Sadowa, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 92/1, 92/2, 92/3, 92/4 o łącznej powierzchni 6.230 m², dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1G/00074000/7 oraz (iv) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, ul. Mazowiecka i Al. Sadowa, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 141/17 o powierzchni 2.170 m², dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1G/00074426/9.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1.580.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto plus ewentualny podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży.

Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.580.000,00 zł netto + ew. podatek VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
BS Nadarzyn - nieruchomość położona w KsiążenicachBS Nadarzyn - nieruchomość położona w Książenicach