Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Szczęsna, powiat grójecki, ul. Malinowa 10, obręb 0033, woj. mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 54/1 o powierzchni 12.649 m² zabudowanej dwoma budynkami produkcyjno-usługowymi o powierzchniach użytkowych ok. 1.295 m² i 903 m², dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1G/00003153/2.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 242.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych).

Oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2020 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

242.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
BS Nadarzyn - nieruchomość położona we wsi SzczęsnaBS Nadarzyn - nieruchomość położona we wsi SzczęsnaBS Nadarzyn - nieruchomość położona we wsi SzczęsnaBS Nadarzyn - nieruchomość położona we wsi SzczęsnaBS Nadarzyn - nieruchomość położona we wsi SzczęsnaBS Nadarzyn - nieruchomość położona we wsi Szczęsna