Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 141/9 o powierzchni 27.819 m², dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1G/00081086/5.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 2.644.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych).

Oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2020 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.20 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.644.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
BS Nadarzyn - nieruchomość położona w Książenicach nr 3