Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 2807 i 2809 o obszarze odpowiednio 0,9821 ha i 1,0369 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Łubno, gminie Dynów w powiecie rzeszowskim, województwie Podkarpackim, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o nr KW RZ2Z/00051381/9.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysiące złotych).

Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

11.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
K. Rybicki - nieruchomość w ob. ew. Łubno, gmina Dynów