Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności udziału 20/600 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3-5-13 w dzielnicy Wawer w mieście Warszawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/31 o powierzchni 0,4466 ha dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA6M/00441885/9.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2021 roku, godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.15 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
K. Rybicki - udział 20/600 w drodze