Drukuj

Opis

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości - lokalu niemieszkalnego nr U2 o pow. 473,50 m2 położonego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 14, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1I/00034651/5 wraz z udziałem 47350/672831 w nieruchomości wspólnej o numerze KW WA5M/00249271/9, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu (przy czym każdoczesnemu właścicielowi wyżej wymienionego lokalu przysługuje uprawnienie do korzystania ze znajdujących się na nieruchomości wspólnej 10 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, tj. usytuowanych na kondygnacji -1 miejsc postojowych o numerach: 1.23, 1.34 i 1.35 oraz usytuowanych na kondygnacji -2 miejsc postojowych o numerach: 2.2, 2.4, 2.40, 2.67, 2.68, 2.69 i 2.82) oraz wraz z udziałem w wysokości 1/420 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 178 m2, stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 5/2 z obrębu 0039, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00432073/1.

Cena wynosi 2.004.000,00 zł (słownie: dwa miliony cztery tysiące złotych) brutto. Cena zawiera podatek VAT w stawce 23%.

Cena wywoławcza:

2.004.000,00 zł brutto

Regulamin

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Lokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U2 przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie