Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności nieruchomości - lokalu niemieszkalnego nr U3 o pow. 135,40 m2 położonego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 14, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1I/00034649/8 wraz z udziałem 13540/672831 w nieruchomości wspólnej o numerze KW WA5M/00249271/9, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu (przy czym każdoczesnemu właścicielowi wyżej wymienionego lokalu przysługuje uprawnienie do korzystania ze znajdujących się na nieruchomości wspólnej 4 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, tj. usytuowanych na kondygnacji -2 miejsc postojowych o numerach: 2.73, 2.74, 2.75 i 2.76) oraz wraz z udziałem w wysokości 1/420 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 178 m2, stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 5/2 z obrębu 0039, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00432073/1.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 909.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy złotych) brutto. Cena zawiera podatek VAT w stawce 23%.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 stycznia 2021 r., w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2021 r., w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 o godz. 11:30.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

909.000,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Lokal niemieszkalny U3 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U3 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U3 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U3 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U3 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U3 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U3 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U3 przy ul. Nadarzyńskiej w PiasecznieLokal niemieszkalny U3 przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie