Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Deka Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, obejmującego:
a) zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Warszawie, na której w niewielkim stopniu posadowiony jest fragment budynku należącego do innego właściciela, stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 39, obręb 3-13-12, o powierzchni 1.100 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00169933/0,
b) zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Warszawie, stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 40, obręb 3-13-12, o powierzchni 4.959 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00085524/7,
c) zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Warszawie, stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 46, obręb 3-13-12, o powierzchni 4.169 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00149087/8,
d) zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Warszawie, stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 47, obręb 3-13-12, o powierzchni 2.426 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00137997/3,
e) zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Warszawie, na której znajduje się pawilon biurowy z kontenerów stalowych, stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 59, obręb 3-13-12, o powierzchni 1.511 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00164246/2,
f) zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Warszawie, stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 64, obręb 3-13-12, o powierzchni 1.953 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00137998/0,
g) zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Warszawie, na której w znacznym stopniu posadowiony jest fragment budynku magazynowego należącego do innego właściciela, stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 65, obręb 3-13-12, o powierzchni 818 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00142827/9,
h) zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Warszawie, na której w znacznym stopniu posadowiony jest fragment budynku magazynowego należącego do innego właściciela, stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 66, obręb 3-13-12, o powierzchni 2.209 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00169928/2.

Operat szacunkowy z dnia 6 marca 2020 r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Burkackiego jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 5/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 6.130.100,00 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sto złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż sądu listami poleconymi.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

6.130.100,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w WarszawieNieruchomość położona przy ul. Lucerny 25 w Warszawie