Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest lokal mieszkalny nr 149 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Czerskiej 18 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00445127/8 wraz z prawami związanymi w postaci: (i) udziału w wysokości 7159/2829916 w nieruchomości wspólnej oznaczonej w księdze wieczystej WA2M/00166801/7, (ii) pomieszczenia gospodarczego nr S79 i (iii) prawa do korzystania z miejsca postojowego nr N8 usytuowanego na poziomie 0 oraz (iv) ruchomości, stanowiące wyposażenie ww. lokalu.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 581.630,62 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) netto powiększona o ew. podatek od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 lutego 2021 r., godz. 16.00 w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 9.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w pod numerem telefonu nr 22 639 45 55 oraz pod adresem e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Cena wywoławcza:

581.630,62 zł + ew. podatek VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Lokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w WarszawieLokal mieszkalny nr 149 przy ul. Czerskiej 18 w Warszawie