Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości Adama Rybickiego sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowanego 20 października 2021

a) prawo własności nieruchomość zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 86/26 o powierzchni 758 m2 oraz budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, jednorodzinnego, piętrowego niepodpiwniczonego, z poddaszem mieszkalnym o łącznej powierzchni użytkowej 305 m2 przy ul. Podkowy 120P/1 (Warszawa, dzielnica Wawer, obręb 3-15-13), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WA6M/00443170/8, wraz z prawem własności w udziale 2/600 części w działce 86/31 stanowiącej drogę wewnętrzną (KW nr WA6M/00441885/9) – opisane powyżej zwane są dalej łącznie „Nieruchomością”, wraz z

b) ruchomości zgromadzonych w przedmiotowej Nieruchomości i stanowiących jej wyposażenie oraz umeblowanie, za łączną kwotę nie niższą niż 1.076.739,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do 18 października 2021 r. godz. 16:00, pod rygorem odrzucenia - o treści zgodnej z regulaminem konkursu w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty). Otwarcie ofert nastąpi 20 października 2021 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, o godz. 09:30.

W celu uzyskania dalszych informacji syndyk zaprasza do kontaktu - w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa oraz pod numerem tel. + 48 22 639 45 55. Regulamin konkursu ofert zamieszczony są na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Cena wywoławcza:

1.076.739,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 226394555
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Działka z budynkiem ul. Podkowy w Warszawie