Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 51 o powierzchni użytkowej 73,98 m² z którym związane są dwa pomieszczenia przynależne – komórki lokatorskie nr 7 i 18 o łącznej powierzchni użytkowej 11,03 m² oraz balkon, położonego w obrębie 1-10-37 m.st. Warszawy, dzielnicy Wilanów, przy ul. Sarmackiej 17, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00461596/4, wraz z udziałem 8501/1222321 częściach prawo własności gruntu (Kw Nr WA2M/00431093/9), na którym posadowiony jest budynek oraz w takich samych częściach prawo współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 858.170,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych).

Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2021 roku do godziny 16:00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 roku o godzinie 11.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Syndyk informuje, że istnieje możliwość nabycia osobnego dokupienia miejsca postojowego od Pana Tomasza Mossoczego, tel. 501 705 650, e-mail: tm37@wp.pl

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

858.170,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Lokal mieszkalny nr 51 przy ul. Sarmackiej 17 w WarszawieLokal mieszkalny nr 51 przy ul. Sarmackiej 17 w WarszawieLokal mieszkalny nr 51 przy ul. Sarmackiej 17 w WarszawieLokal mieszkalny nr 51 przy ul. Sarmackiej 17 w WarszawieLokal mieszkalny nr 51 przy ul. Sarmackiej 17 w WarszawieLokal mieszkalny nr 51 przy ul. Sarmackiej 17 w WarszawieLokal mieszkalny nr 51 przy ul. Sarmackiej 17 w WarszawieLokal mieszkalny nr 51 przy ul. Sarmackiej 17 w WarszawieLokal mieszkalny nr 51 przy ul. Sarmackiej 17 w Warszawie