Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest udział 2/9 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 340 o powierzchni 0,5548 ha położonej w obrębie 0016 Rajec Szlachecki, gminie Jedlnia-Letnisko w powiecie radomskim, województwie Mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW RA1R/00003908/0.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 13.730,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych).

Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2021 roku do godziny 16:00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

13.730,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Udział 2/9 w nieruchomości w gm. Jedlnia-LetniskoUdział 2/9 w nieruchomości w gm. Jedlnia-Letnisko