Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest samodzielne prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 10 o powierzchni 53,23 m2 położonego w budynku nr 13 przy ulicy A. Gajkowicza dzielnica Targówek, miasto Warszawa, województwo mazowieckie na działce gruntu nr 8 obręb 4-10-06 dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00304237/9 wraz z udziałem w wysokości 115/10000 (KW nr WA3M/00084737/5), w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Oferty należy składać do dnia 28 września 2021 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2021 roku o godzinie 9.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Operat szacunkowy znajduje się poniżej.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

448.300,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Gajkowicza 13 w W-wieLokal mieszkalny nr 10 przy ul. Gajkowicza 13 w W-wieLokal mieszkalny nr 10 przy ul. Gajkowicza 13 w W-wieLokal mieszkalny nr 10 przy ul. Gajkowicza 13 w W-wieLokal mieszkalny nr 10 przy ul. Gajkowicza 13 w W-wieLokal mieszkalny nr 10 przy ul. Gajkowicza 13 w W-wieLokal mieszkalny nr 10 przy ul. Gajkowicza 13 w W-wieLokal mieszkalny nr 10 przy ul. Gajkowicza 13 w W-wie