Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest łączna sprzedaż:
a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 16/64 o powierzchni 1.075 m² (z istniejącymi fundamentami pod budynek w zabudowie bliźniaczej), położonej we wsi Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, obręb 0011 Jadwisin, ul. Profesora Tutki 18, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA1L/00057502/6
b) udziału 8/480 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 16/4 o powierzchni 751 m² (stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową), położonej we wsi Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, obręb 0011 Jadwisin, ul. Profesora Tutki, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA1L/00058139/7
c) udziału 728/19680 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 16/12 o powierzchni 6.050 m² (stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową), położonej we wsi Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, obręb 0011 Jadwisin, ul. Profesora Tutki, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA1L/00042364/8.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 220.480,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) brutto, w tym 23% VAT.

Oferty należy składać do dnia 22 października 2021 roku, do godziny 15.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2021 roku o godzinie 11:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

220.480,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Działka gruntu nr 16/64 we wsi Jadwisin, gm. SerockDziałka gruntu nr 16/64 we wsi Jadwisin, gm. SerockDziałka gruntu nr 16/64 we wsi Jadwisin, gm. SerockDziałka gruntu nr 16/64 we wsi Jadwisin, gm. SerockDziałka gruntu nr 16/64 we wsi Jadwisin, gm. Serock