Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert, a w razie złożenia więcej niż jednej oferty przetargu ustnego (aukcji), są:
(i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Starosty Skarżyskiego, położonej przy ulicy Staszica, w miejscowości Bliżyn, gmina Bliżyn powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KI1R/00026261/7, oznaczonej jako zabudowane działki ewidencyjne numer 872/63 oraz 872/64, o łącznym obszarze 3.345 m2 oraz prawa własności budynków i budowli zlokalizowanych na wyżej wymienionym gruncie, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. nieruchomości,
(ii) prawo użytkowania wieczystego stanowiącej własność Skarbu Państwa – Starosty Skarżyskiego, zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 872/45 o obszarze 2.455 m2, położonej przy ulicy Staszica numer 16, w miejscowości Bliżyn, gmina Bliżyn, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie oraz prawa własności budynków i budowli zlokalizowanych na wyżej wymienionej działce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KI1R/00025187/7, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. nieruchomości.
(dalej łącznie jako: „Przedmiot Dzierżawy”).

Cena wywoławcza minimalnej stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto.

Oferty należy składać do dnia 20 października 2021 roku do godz. 16:00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2021 roku o godzinie 13:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

15.000,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości w Bliżynie