Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest łączna sprzedaż:
a) prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Magnuszew, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie w postaci:
1) działek ewidencyjnych nr 653 i 1414 (obręb Magnuszew) o łącznej powierzchni 0,7400 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00008435/2;
2) działki ewidencyjnej nr 756 (obręb Magnuszew) o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00061396/5;
3) działki ewidencyjnej nr 1413/2 (obręb Magnuszew) o powierzchni 0,5600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00019808/8;
b) prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Ostrów 35, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, obręb Ostrów, o nr działek ewidencyjnych 382 i 391 (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami produkcyjno-usługowo-gospodarczymi), o łącznej powierzchni 5,1600 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00026650/7
c) maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości, stanowiących wyposażenie nieruchomości w postaci opryskiwacza rolniczego, betoniarki, spawarki, kosiarki sadowniczej, przyczepy, dwóch agregatów chłodniczych oraz instalacji przeciwprzymrozkowej.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 929.800,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych).

Oferty należy składać do dnia 2 listopada 2021 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2021 roku o godzinie 11:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

929.800,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic