Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości Piotra Łukasiaka sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowanego 27 października 2021 r. prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 193 (0,03 ha), 194 (0,06 ha) i 198 (0,15 ha) o łącznej powierzchni 0,24 ha, stanowiącej grunt zalesiony, położonej we wsi Makówiec Duży, gminie Dobre, obrębie 0016 Makówiec Duży, w powiecie mińskim, woj. mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SI1M/00096632/3, za cenę nie niższą niż 10.650,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do 25 października 2021 r. godz. 16:00, pod rygorem odrzucenia - o treści zgodnej z regulaminem konkursu w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty). Otwarcie ofert nastąpi 27 października 2021 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, o godz. 10:30. W celu uzyskania dalszych informacji syndyk zaprasza do kontaktu - w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa oraz pod numerem tel. + 48 22 639 45 55. Regulamin konkursu ofert zamieszczony są na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.
.

Cena wywoławcza:

10.650,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 226394555
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic