Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż udziału 3/8 części prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 165 o powierzchni użytkowej 33,57 m2 znajdującego się przy ul. Zygmunta Krasińskiego 18 w Warszawie, składającego się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC wraz z przynależną komórką lokatorską - piwnicą nr 8 o powierzchni 4,84 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00502026/1.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 151.065,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych), tj. 12.000,00 zł za m2 powierzchni użytkowej udziału.

Oferty należy składać do dnia 2 listopada 2021 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2021 roku o godzinie 11:30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

UWAGA: syndyk masy upadłości informuje, iż pozostali współwłaściciele lokalu sprzedawanego w ramach niniejszej procedury wyrazili zgodę na upublicznienie przez syndyka informacji o chęci sprzedaży całości 5/8 udziałów im przysługujących za cenę 12.000,00 zł za m2 powierzchni użytkowej w ramach transakcji łączonej z syndykiem.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

151.065,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Udział 3/8 lokal mieszkalny przy ul. Krasińskiego 18 w W-wieUdział 3/8 lokal mieszkalny przy ul. Krasińskiego 18 w W-wieUdział 3/8 lokal mieszkalny przy ul. Krasińskiego 18 w W-wieUdział 3/8 lokal mieszkalny przy ul. Krasińskiego 18 w W-wie