Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo - w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego – Przedsiębiorstwa Handlowego „IMEX” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp. j. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem środków pieniężnych, jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa sporządzony przez biegłego sądowego w zakresie wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie dr. inż. Witolda Kornackiego z dnia 29 września 2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Siwika – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 364/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Oferty należy składać do dnia 8 lutego 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 lutego 2019 r. o godzinie 10.30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

4.363.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Przedsiębiorstwo Handlowe „IMEX" Norko Tadeusz Norko BarbaraPrzedsiębiorstwo Handlowe „IMEX" Norko Tadeusz Norko Barbara