Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:
a. środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych, znajdujących się w masie upadłości lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
b. dokumentacji podlegającej archiwizacji;
c. wierzytelności przysługujących wobec SIMPLE S.A., Dominika Majewskiego, Energy Air sp. z o.o. oraz Roaming Networks.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie, w godz. 9:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 378/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2020 roku na adres: Syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2020 roku, o godzinie 12:00, w biurze syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

300.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic