Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego – SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Upadły”), z wyłączeniem:
a. środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
b. dokumentacji podlegającej archiwizacji.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie, w godz. 9:00 – 16:00, oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 378/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 435.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 1 kwietnia 2020 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (dalej także „Sąd”).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 kwietnia 2020 roku, o godzinie 11:45, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00 - 454 Warszawa, w sali nr 120.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

435.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic