Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo - w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego – Przedsiębiorstwa Handlowego „IMEX” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp. j. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:
a. środków pieniężnych, jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
b. dokumentacji podlegającej archiwizacji;
c. wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa sporządzony przez biegłego sądowego w zakresie wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie dr. inż. Witolda Kornackiego z dnia 29 września 2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Siwika – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 420/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3.491.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 21 października 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 października 2019 roku o godzinie 9:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 119.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

3.491.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic