Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest przedsiębiorstwo - w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego – Igloo Building Supplies Poland Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:
a. środków pieniężnych, jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
b. dokumentacji podlegającej archiwizacji.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa sporządzony przez Wojciecha Makuć - biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu organizacji i zarządzania oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw z dnia 3 października 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Głodek – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 924/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 91.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 lipca 2020 r., w Kancelarii syndyka mieszczącej się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r., w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 o godz. 11:00.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

91.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic